–  كيفيت اطلاعات حسابداری

كيفيت گزارشگري مالي از جمله موضوعاتي است كه در سال‌های اخير بخش وسيعي از تحقيقات در مديريت مالي و حسابداري را به خود اختصاص داده است. در اين تحقيقات اثرات كيفيت گزارشگري مالي با استفاده از معيارهاي متفاوت و نيز بر ابعاد مختلف شركت مانند هزينه سرمايه، هزينه بدهي، كارايي سرمایه‌گذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … موردبررسی قرار گرفته است. اين اثرات عمدتاً بر مبناي تئوري عدم تقارن اطلاعاتي و رابطه نمايندگي تجزيه و تحلیل‌شده‌اند. عدم تقارن اطلاعاتي به معناي نابرابري اطلاعات بين دو طرف قرارداد است كه موجب به وجود آمدن دو دسته اشخاص آگاه و ناآگاه می‌گردد، عاملي كه بر روابط بين ذينفعان و شركت تأثیر می‌گذارد. ايزلي و اوهارا معتقدند كه شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از مقدار، دقت و در كل كيفيت اطلاعات ارائه‌شده به سرمایه‌گذاران عدم تقارن اطلاعاتي موجود را تحت تأثیر قرار دهند(فخاری و تقوی، 1388).

اما معيار كيفيت گزارشگري مالي چيست؟ يكي از مهمترين عناصر در بحث گزارشگري مالي، سود حسابداري بر مبناي فرض تعهدي است. سود حسابداري ابزاري براي فائق آمدن بر مشكلات اندازه‌گیری و ارزيابي مؤسسات در حال تداوم فعاليت است، چرا كه جريانات نقدي داراي مشكلات زمان‌بندی هستند و معيار مناسبي براي عملكرد تلقي نمی‌شوند. عليرغم اين برتري، سود تعهدي كه مبتني بر اصل تحقق و شناسايي درآمد می‌باشد ممكن است با جريانات نقدي واقعي شركت مطابقت نداشته باشد. در حقيقت ميزان تطبيق سود شركت با ميزان جریان‌های نقدي ایجادشده، نشان‌دهنده كيفيت اقلام تعهدي است و كاهش اين تطبيق و كيفيت آن سبب افزايش ريسك اطلاعاتي شركت می‌شود. لذا اختلاف بين سود تعهدي و جريان نقدي به عنوان معيار كيفيت سود و به‌طورکلی تر كيفيت گزارشگري مالي مطرح شده است. در اكثر تحقيقات نيز از كيفيت اقلام تعهدي به عنوان بديل كيفيت گزارشگري مالي استفاده شده است(فخاری و تقوی، 1388).

2-2-7-  عوامل مؤثر بر کیفیت اطلاعات حسابداری

بازار سرمایه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جلب کرده است، سرمایه‌گذارانی که برخی در بازار سرمایه نقش بازدارنده را ایفا کرده و سرمایه خود را از دست داده‌اند. به‌عنوان‌مثال در فاجعه انرون تقریباً ده‌ها میلیارد دلار سرمایه ظرف چند ماه از بین رفت. اما سؤال مطرح‌شده این است که سرمایه‌گذاران چه مبلغی حاضرند بپردازند تا از وقوع مواردی از قبیل انرون جلوگیری شود؟ به عبارت دیگر عوامل تشکیل‌دهنده کیفیت گزارشگری مالی همچون حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی، مقررات مناسب شرکت‌ها و رعایت آن و همچنین استانداردهای حسابداری مناسب چقدر ارزش دارد؟ فقط بازاری که کارکرد خوبی دارد قادر است برای این سؤالات پاسخی ارائه دهد. وقتی بازار سرمایه کارکرد خوبی داشته باشد سرمایه‌گذاران در نقش حامی قیمت ظاهرشده و برای شرکت‌هایی که گزارشگری مالی آنها قابلیت اتکای (اعتماد) کمتری دارند، نرخ بازده بیشتری طلب می‌کنند (کوهن[1]، 2002).

کیفیت گزارشگری مالی یک کالای باارزش است. صرف‌نظر از این الزام قانونی وجود دارد یا خیر، یک حسابرسی که بر کیفیت گزارشگری مالی می‌افزاید باارزش بوده و از بُعد هزینه یک حسابرسی خوب، اثربخش است، زیرا هزینه سرمایه را کاهش داده و ثروت سهامداران و اعتبار مدیریت را در دیده سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. بنابراین شرکت‌ها باید سعی کنند کیفیت گزارشگری مالی را افزایش دهند تا جایی که هزینه نهایی بهبود کیفیت برابر منافع نهایی آن در قالب افزایش ثروت سهامداران شود. ازاین‌رو هزینه حسابرسی باید افزایش یابد و مدیریت ارشد شرکت و اعضای هیئت‌مدیره نیز باید در مورد عملکرد حسابرسان داخلی شرکت بیشتر بدانند تا دین وسیله کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد. در صورت افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بازار آن را بی‌مزد نمی‌گذارد و هزینه سرمایه را کاهش می‌دهد(کوهن، 2002).

[1]– Cohen

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران